یونیپلکس محصولی با کیفیت‌تر و به روزتر که جایگزین یونولیت خواهد شد...

یونیپلکس مظهر اراده مهندسی توانمند ایرانی می باشد که تحولی نوین در زمینه اجرای سقف ایجاد کرده است.

از جمله مزایای یونیپلکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

شرکت یونیپلکس درجهت گسترش شبکه فروش به واجدین شرایط در تمامی شهرستان‌ها نمایندگی اعطا می‌کند.