ارائه خدمات مهندسی و مشاوره سازه در راستای بهینه‌سازی لرزه‌ای، زیست‌محیطی و مالی پروژه‌های ساختمانی؛ اعم از اداری-تجاری، مسکونی، صنعتی و…