بلوک‌های یونیپلکس علاوه بر حذف 90 تا 100 درصدی یونولیت از سازه کاملا قابل بازیافت بوده و ضایعات مخرب محیط زیست ایجاد نمی‌کند. علاوه بر این با توجه به غیر ماندگار بودن این بلوک‌ها خطر آتش‌سوزی نیز دراین سیستم به حداقل ممکن می‌رسد.