اجرای کاملا مشابه بلوک یونولیتی بدون تغییر در روش اجرا!

بلوک های یونیپلکس بدون نیاز به هیچ گونه تغییر در تیرچه ها (اعم از نوع، سایز میلگردها، فواصل تیرچه‌ها و…) و زیرسازی و جک های آن قابل اجرا بوده و هیچ نیازی به تغییر نقشه یا نیروی متخصص برای اجرای این سیستم وجود ندارد.

علاوه بر این، سیستم یونیپلکس امکان اجرای سقف بدون محدودیت ارتفاعی را برای انواع سقف ها فراهم می‌آورد.